Faren for å hamstre søppel!

Når du har for vane å hamstre søppelhauger over lengre tid
Når du har for vane å hamstre søppelhauger over lengre tid, vil søppelet etter hvert frigjøre giftige stoffer.

Ikke la hauger med søppel bare fortsette å hope seg opp. Kom igjen, finn ut farene ved å hamstre følgende søppel, slik at du er mer bevisst på denne vanen.

Hauger med søppel som blir stående uten tilsyn kan være en alvorlig trussel mot miljøet rundt. Ikke bare forårsaker flom eller reduserer estetisk verdi, vanen med å samle søppel har også en dårlig innvirkning på oss selv. Dessuten, hvis avfallet som produseres er uorganisk eller ikke-biologisk nedbrytbart, vil selvfølgelig denne typen avfall forurense miljøet rundt.

Kom igjen, ikke la hauger med søppel fortsette å hope seg opp rundt hjemmene våre. Kjenn farene ved å hamstre følgende, slik at du er mer bevisst på vanen med å hamstre søppel.

1. Bli et rede av bakterier, insekter og skadedyr

Det er allment kjent at bakterier, insekter og ulike typer skadedyr gjør søppel til den mest ideelle yngleplassen. Fluer som stopper i søppelhaugen rundt huset ditt vil fly og lande på maten du lager på spisebordet. Å spise mat som er infisert med fluer øker risikoen for salmonellabakterieinfeksjon som kan forårsake feber, matforgiftning og gastroenteritt.

2. Øk risikoen for luftveissykdommer

Søppel kan produsere overløp som er luftforurensning. Kroppen som utsettes for forurensning over tid vil lide av luftveissykdommer. Giftige stoffer som følge av overløp av avfall inkluderer karbondioksid, lystgass og metan. Forurensning generert fra søppelhauger er preget av ubehagelig lukt som vanligvis kommer fra flytende avfall eller søppel som har begynt å brytes ned.

3. Forurensing av vannet i det omkringliggende miljøet

Slik at du er mer bevisst på vanen med å hamstre søppel
Kjenn farene ved å hamstre følgende, slik at du er mer bevisst på vanen med å hamstre søppel.

Det er ikke umulig om søppelhaugen hjemme skal skylles bort i elva når det regner. Denne tilstanden vil selvsagt forurense vannkvaliteten. Ikke bare gjør vannet uegnet til konsum, avfallsforurensning i vann kan påvirke alle økosystemer, som fisk eller andre dyr som drikker av vann som er forurenset med søppel. Når vi spiser fisk eller disse dyrene, blir vi indirekte forurenset av giftige stoffer.

4. Risiko for visse sykdommer

Når du har for vane å hamstre søppelhauger over lengre tid, vil søppelet etter hvert frigjøre giftige stoffer. Hvis disse giftige stoffene kommer i kontakt med huden, er du i fare for å utvikle hudsykdommer.

Andre sykdommer forårsaket av den dårlige vanen med å hamstre søppel kan være forårsaket av bitt av dyr som hekker i søppelet. For eksempel er søppel også et ideelt sted for mygg med denguefeber, når du blir bitt av en mygg, er du potensielt utsatt for denguefeber.

5. True samfunnets velferd

Har du noen gang ønsket å slappe av i en bypark, men det du luktet var stanken fra en haug med søppel som kan være rundt parken? Dette beviser at vanen med å hamstre søppel kan true samfunnets velferd. Ikke bare reduserer byplanens estetikk, men får oss også til å føle oss ukomfortable.

Søppel som fortsetter å spre seg over hele byen har også en negativ innvirkning på bystyrets inntekter. Turister fra ut av byen eller ut av landet er definitivt motvillige til å besøke steder som er skitne og forurenset av stinkende søppel.

Vi må være klar over farene ved å hamstre denne søppelhaugen fra nå av. Reduser produksjonen av uorganisk avfall ved kun å bruke beholdere eller emballasje som er lett biologisk nedbrytbare. Kast i tillegg husholdningsavfall hver dag. Unngå å hamstre søppel i flere dager hvis du ønsker å bo i et rent og sunt miljø. Husk at å kaste søppel på sin plass i tide er en del av et forsøk på å redusere miljøforurensning.